Start  / Vackra Varnhem

Varnhem är en mycket gammal ort med en intressant historia

Många långväga besökare passar på att bl a se den rikskända gamla klosterkyrkan när man besöker oss

Mellan den charmiga kulturstaden Skara, en av landets äldsta städer, och den expansiva industri- och shoppingstaden Skövde utbreder sig ett mycket omväxlande landskap.

Här finns platåberg, mängder av sjöar, karg hedmark såväl som fågelrik våtmark. Däremellan ett leende jordbrukslandskap, ofta säreget kuperat och inramat av otaliga körsbärsträd.

Sveriges första stenkyrka

I en kulle några hundra meter från Öbergs Plantskola gjordes för några år sedan en arkeologisk utgrävning som kom att skriva om vår historia.

Här, alldeles intill klosterkyrkan, grävde man fram Sveriges allra äldsta stenkyrka, byggd ca 1040.

Inte nog med det, samtidigt upptäcktes resterna av en ännu äldre träkyrka. Förmodlingen kom kristendomen hit redan i slutet av 800-talet, betydligt tidigare än vad man förut trott. 

En överbyggnad över ruinen av den gamla stenkyrkan invigdes 7:e maj 2017. Den kallas Kata gård är numera ett välbesökt turismål. Kata hette den kvinna som i slutet av vikingatiden ägde gården där kullen ligger.

På fälten mellan denna kyrkokulle och Öbergs Plantskola finns ett antal ännu äldre fornlämningar. De ser ut som små öar på jordbruksfälten och är gravar från järnåldern. I Varnhems jord har man genom åren gjort åtskilliga fynd, som t ex 1873 när man här fann en stor silverskatt med nära tusen mynt från vikingatiden.

 

Länk om överbyggnaden mm 


Länk om klosterkyrkans historia


Länk om Varnhems historia


Franska munkar tog med sig trädgårdskulturen

Ca 1150 började franska munkar bygga upp ett av Nordens största klosterområden i Varnhem. Man förde även med sig en stor kunskap om växtodling och införde många medicinalväxter, kryddor, grönsaker och frukter.

Varnhems kyrka kom att bli mycket betydelsefull och kunglig gravkyrka. Här finns kvarlevorna efter bl a Stockholms grundare Birger Jarl och av ett flertal medeltida kungar.

Idag är klosterområdet ett välbesökt turistmål. Förutom kyrkan och klosterruinerna finns här ett litet museum och ett café.

Länk om kyrkan


Arn-filmerna

Intresset för Varnhem ökade ytterligare efter Arn-filmerna. I dessa förekommer Varnhem i såväl handling som inspelningsplats.

Faktum är att flera av scenerna är inspelade alldeles invid Öbergs, filmbolaget byggde här upp en hel by. Denna rekvisita flyttades sedan till Götene där den användes till en temapark. Kostnaderna för denna temapark kom efterhand att bli höga och rikskända. 

Hornborgasjön

Sydväst om Varnhem ligger Hornborgasjön. Sjön är mest känd för alla tranor som samlas vid den tidigt varje vår. 'Naturum' är namnet på en byggnad där man kostnadsfritt kan få information om fågelsjön och beskåda det rika fågellivet. Här finns även ett café.

Fynd visar att människor bodde här för hela 9000 år sedan, och att man redan då hade hundar som husdjur. 

Länk om Hornborgasjön

Ekornavallen

Vid vägen mellan Varnhem och Falköping finns en märklig kultplats och gravfält. De äldsta delarna är ända från stenåldern, jämnåriga med Stonehenge.  

Länk om Ekornavallen


Axevalla hus

Vi en sjö några km väster om Varnhem låg på medeltiden en av landets starkaste och viktigaste befästningar, riksborgen Axevalla Hus.

Här vistades kungar och herremän, ofta indragna i intriger och stridigheter. Den tillhörde ömsom danskar, ömsom svenskar. Dess spännande historia är full av mod, trofasthet och kärlek men även grymhet, svek och hat. Här huserade även en rad slottsfogdar som blev fruktade för sitt hårdföra sätt att kräva allmogen på skatt.

Trots sin viktiga roll i dåtidens Sverige är borgen i dag förvånansvärt okänd. Ingen filmatisering eller TV-serie om den har gjorts. Ingen egentlig arkeologisk utgrävning har heller genomförts.

Länk om Axevalla Hus


Höjentorp Kungsgård

Nära Varnhem ligger Höjentorps slottsruin som har anor ända från 1200-talet. Gustav Vasa såg till att slottet hamnade i kronans ägo, och han är en av flera kungar som periodvis bott på slottet. Sedan det ursprungliga slottet raserats av danskarna 1566 byggdes ett mindre slott av Karl IX.  På 1600-talet skänkte drottning Kristina slottet som brudgåva till Magnus Gabriel de la Gardies hustru Maria Eufrysone. Under deras tid byggdes slottet ut, men 1722 brann det ned och den dåvarande drottningen Ulrika Eleonora lär ha sett branden från en närbelägen kulle - ännu kallad Drottningkullen.

Potatiskungen Jonas Ahlströmer byggde nytt nära ruinen och startade bl a lantbruksskola, denna har betraktats som Sveriges första. Linné skrev om gården "Höjentorp låg på den behageligaste ort....."

Länk om Höjentorp


Andra utflyktsmål i närheten:

Löfvings: Konst, restaurang/ café

Skara

Skövde