Start  / Om Öbergs

Vi finns i västgötska Varnhem, mellan Skövde och Skara

Butiken är vackert belägen nära klosterkyrkan och berget Billingen. Sedan 1965 har den varit ett smultronställe för trädgårdsägare.

Butiken startades 1965 av Karin och Stig Öberg.  

De hade tidigare sysslat bland annat med bärodling, men började detta år att odla och sälja trädgårdsväxter. Under vinterhalvåret tillverkade Stig vackra smideslyktor, skulpturer och annan utsmyckning för trädgårdar. 

Planteringssäsongen var på den tiden kortare eftersom krukodling knappast förekom. De flesta trädgårdsväxter planterades  antingen tidigt på våren eller sent på hösten. Tack vare utbudet av de egentillverkade lyktorna och skulpturerna kunde man hålla butiken öppen under en längre tid.

Växtsortimentet ökade för varje år, likaså sortimentet av tillbehör. Efter Stigs bortgång 1976 drevs  företaget vidare av Karin och sonen Stefan. Idag är det Stefan och hustrun Susanna som sköter företaget. 

Odlingen

På sextiotalet började företaget att odla trädgårdsväxter, de odlades då direkt i jorden. Barrväxter grävdes upp på sensommaren, lövfällande träd och buskar grävdes upp och såldes under den tid på året de inte hade löv. 

Tidigt fanns ambitionen att odla växterna i kruka. Man skulle då kunna sälja och plantera alla växter från tidig vår till sen höst. Efter avslutad trädgårdsutbildning reste Stefan till världsledande plantskolor i Europa och USA för att studera tekniken för krukodling. Kunskapen användes sedan för att omvandla de egna odlingsfälten till bäddar med krukodling.

Satsningen på denna odlingsform visade sig vara ett riktigt beslut. Dagens trädgårdsbutiker skulle knappast fungera utan krukodlade växter.

Anförtrodd leverantör till många projekt

Många bostadsområden, daghem, skolor, sjukhus och företag omges av vacker grönska som levererats och i många fall även planterats av oss. Vi är stolta och glada över att ha fått leverera växterna till dessa många olika projekt. 

'Skara Sommarland' och 'Sommar med Ernst'

När Bert Karlsson bestämde sig för att bygga Skara Sommarland spelade Öbergs en viktig roll. Med Berts entusiasm kändes inget omöjligt. Med massor av idéer och intensivt arbete förvandlades ett stycke grusig vildmark på kort tid till en av landets största nöjesparker. Under de år Bert drev parken utfördes samtliga planteringar av oss. 

En annan kreativ person som också gett oss sitt förtroende är Ernst Kirchteiger. I sin välkända TV-serie 'Sommar med Ernst' besöker han oss för att hämta material och växter. Med mycket lyckat resultat använder han sedan detta för att omvandla en trädgård. "Det här är min stund på jorden, när jag får åka iväg till en plantmarknad och bara komma loss.... Här inne kommer jag att kunna hämta allt det där som får det att lyfta!" utbrast Ernst lyriskt vid sitt besök.